Memory 'Mechelen' De Dahlia-collectie & Het Centrum 2008 - maintje